فیوزهای مینیاتوری چه عملکردی دارند؟

تشخیص جریان اضافه به عهده یک فلز ( بیمتال) میباشد ( شماره ۵ )  که بوسیله عبور جریان مدت دار بیش از جریان نامی گرم شده و بر اثر خم شدن باعث عمل کنتاکت فیوز مینیاتوری شده و مدار را قطع میکند. همچنین جریان اتصال کوتاه بوسیله سیم پیچ (شماره ۷ ) که دارای تعداد دور کم و قطر زیاد میباشد بصورت مغناطیسی تشخیص داده شده و فیوز مینیاتوری عمل می کند.

×
×

سبد خرید